ที่ตั้ง : ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์/โทรสาร : 045-611096

email : policeforensicsisaket@gmail.com

ตำแหน่งที่ตั้ง

แสดงความคิดเห็นและติดต่อสอบถาม